Cách tính thụ thai này được các quan lại chuyên phụ trách trong triều đình ngày xưa ghi chép lại. Và  sau đó được lưu truyền trong dân gian, phương pháp này chính xác khoảng hơn 95%. Và chỉ sai đối với tình trạng sinh non, hoặc tuổi mẹ bị sai lệch.