Nguyên Căn TIÊN THIÊN DỊCH SỐ và HÌNH THỨC HẬU THIÊN ĐỒ BẢN

Hôm nay, chúng tôi lại bàn tiếp về nguyên căn của phong thủy, tiền đề của sim phong thủy.

TIÊN THIÊN DỊCH SỐ

Tàu bịa đặt huyền thoại “Long mã tải Hà đồ” đời Phục Hi tạo ra Bát quái đồ theo Tiên thiên dịch số, biện minh cho Tiên Thiên đồ, và “Thần quy phụng Lạc thư” đời Châu Văn vương, biện minh cho Hậu thiên đồ, nhưng theo lịch sử, trong lúc dân Bách Việt biết sử dụng Dịch số lưu truyền trong dân gian ngang với thời gian nhà Thương, dân chúng còn dùng cỏ thi bói quẻ, như Khương tử Nha Đời Nhà Thương vua Trụ, làm thầy bói ở chợ Trường An, chưa biết dùng dịch số. Tiên thiên dịch số có quá nhiều khuyết điểm, nên Tàu dựa vào Hậu thiên dịch số ít khuyết điểm hơn, nhưng khi bế tắc họ chỉ dùng Thể và Dụng của cả hai Dịch số để giải lý các Tiểu thức hệ (họ gọi là Hào) tức nhiên thức hệ (họ gọi là Quẻ) có 6 Tiểu thức hệ và mỗi Thức hệ còn gồm có 2 bán thức hệ tức là các quái trong Bát quái đồ chồng lên nhau tạo ra 64 thức hệ trong Tam thiên Dịch Số : Tiên thiên, Trung thiên và Hậu Thiên. Đúng ra khi sử dụng Dịch số phải có đủ bộ Tam thiên dịch số mới giải lý hoàn toàn chính xác. Trung Thiên dịch số nối liền Tiên thiên và Hậu thiên, vì Tiên thiên nêu lên sự kiện về Không gian (Trời) Hậu thiên nêu lên vạn vật (Đất), thiếu phần sinh động của con người trong Tam Tài :Thiên Địa Nhơn, mà Trung thiên chủ sự về sinh động của con người giữa Trời và Đất. Nếu hành tinh không có sinh vật, nhứt là con người thời trở nên Tử hành tinh rồi.

Vì thế mà Tiên thiên đồ ít được chú trọng trong Dịch số, nó có nhiều điểm chênh lệch với Hậu thiên đồ và Trung thiên đồ:

Càn hướng Nam nghịch đối với Khôn ở hướng Bắc qua Tâm, Ly hướng Đông nghịch đối với Khảm hướng Tây qua Tâm , Chấn Đông Bắc nghịch đối với Tốn hướng Tây Nam qua Tâm, Đoài hướng Đông Nam nghịch đối với Cấn hướng Tây Bắc qua Tâm, như vậy không theo trật tự nào như Hậu Thiên và Trung thiên. Thành ra Ly, Đoài, Càn Tốn trực hệ Dương và Khảm, Cấn, Khôn, Chấn trực hệ Âm, và Dương toàn bộ đối nghịch với Âm toàn bộ. Ý nghĩa của các quái vẫn y như Trung Thiên và Hậu Thiên: Khảm chỉ Thủy, Cấn chỉ Sơn, Khôn chỉ Địa, Chấn chỉ Lôi, Ly chỉ Hỏa, Đoài chỉ Trạch, Càn chỉ Thiên, Tốn chỉ Phong để tạo thành họ cho mỗi thức hệ (quẻ) như Lôi Địa Dự  P   tên của nó là Thức hệ (quẻ) Dự còn Họ của  nó là Lôi và chữ lót là Địa.   

HÌNH THỨC HẬU THIÊN ĐỒ BẢN 

Đồ tượng và quái tượng ở Tiên thiên đồ chú trọng về Phong Thủy, Tử vi, Độn Giáp, Thái Ất… trong đó Càn trọng Khôn khinh, tức là trọng Dương khinh Âm, thành ra hệ thống Dương gồm có 4 quái: Càn, Khảm, Cấn, Chấn và hệ thống Âm gồm có 4 quái: Tốn, Ly, Khôn, Đoài, hai hệ thống chống chỏi nhau qua tâm của Bát quái đồ. Nhưng Tiên thiên đồ do ảnh hưởng của Hậu thiên đồ.

Các danh khoa: Y học, Võ thuật, Binh thư đồ trận…của Trung quốc đều xuất xứ từ các Thiên đồ. Như thuyết Tam tài (Thiên Địa Nhơn) chính là cơ sở để sáng tạo ra Kinh Dịch. Tàu bí lối thuyết Tam tài trong kinh Dịch, vì chỉ có Tiên thiên đồ và Hậu thiên đồ, còn Trung thiên đồ quan trọng về nhơn sinh kém khuyết chúng đành chịu và chỉ lý sự với Thể và Dụng của Tiên thiên đồ và Hậu thiên đồ nên thường bị lấn cấn, bế tắc, bất hợp lý như đã dẫn chứng. Chính nhờ vậy mà chúng ta mới có đủ bằng cớ chứng minh Kinh Dịch là tác phẩm của Việt Nam, khiến cho huyền thoại Long mã tải hà đồ của Phục Hi, và Thần quy phụng lạc thư của Châu Văn vương hoàn toàn bịa đặt vì chính các đệ tử của Khổng tử mang Tiên thiên dịch số và Hậu thiên dịch số thoán đoạt của Bách Việt đệ nạp trong lúc san định được Kinh Thi và Kinh Thư xong, lập tức Khổng Tử san định Kinh Dịch, tiếp theo Kinh Lễ và Kinh Xuân Thu, lập thành bộ Ngũ kinh quí giá lưu truyền lại cho đến nay, mặc dầu Kinh Dịch không hoàn bị, nhưng cũng là quí lắm.

Tiên thiên đồ bản dựa vào Hậu thiên đồ bản tuy có vài phần khác biệt về Càn trọng Khôn khinh… cho nên chúng ta lấy Hậu thiên đồ bản làm căn bản cho Dịch số Tàu có 8 cung:

Hậu thiên đồ bản được phong thủy gia sử dụng trong việc chọn hướng sắp xếp các phòng thích hợp trong nhà cửa do gia chủ chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi việc trong gia đình. Quí vị thấy rằng nếu gặp chuyện không tốt xảy ra trong nhà, cần phải điều hành sao cho hanh thông, bằng cách sử dụng thủy tinh cầu, phong linh, hay mặt kiếng để trấn áp những bất tường, hầu tạo cảnh an bình cho gia đình, phấn chấn tinh thần và vật chất. Quí vị nầy còn quan sát cảnh quan bên ngoài nhà ở, cây cối, sông rạch, đường đi, điều chỉnh sao cho hợp với gia chủ. Ngoài ra còn chọn lựa cuộc đất và phương hướng xây dựng cơ sở công nghiệp, thương mãi. Có phần quan trọng chọn  lựa thế đất xây dựng sanh phần huyệt mã để con cháu phát đạt. Nhiều vị tài ba còn chọn được long mạch, hổ mạch để con cháu phát tài có thể trở thành công hầu, khanh tướng, thủ tướng hay tổng thống nữa. Phong thủy đã được Tàu mang đi truyền bá khắp thế giới như Ngũ Giác Đài, Kim bút, những cao ốc với những hình thái theo đúng phong thủy tính, những trường Đại học danh tiếng trên Thế giới, cùng những hình thái các Tân đô thị, các đại công nghiệp cơ xưởng và nhứt là dinh thự, đền đài cơ sở chánh quyền. Cho nên các cự gia Phong Thủy được ưu đãi vinh thân phì gia, chỉ cần dùng La bàn, mà hình thành cho gia chủ những thành công tuyệt vời về tinh thần lẫn vật chất.

1.- Cung Càn chỉ Trời, Cha, Vua, mạng Thổ nằm hướng Tây Bắc, không gian Thiên làm chuẩn đích. 

2.- Cung Khảm chỉ Nước, mạng Thủy, hướng Bắc, không gian Thủy.

3.- Cung Cấn chỉ Núi, mạng Thổ, hướng Đông Bắc, không gian Sơn.

4.- Cung Chấn chỉ Sấm sét, mạng Mộc, hướng Đông, không gian Lôi,

5.- Cung Tốn chỉ Gió, mạng Thổ, hướng Đông Nam, không gian Phong.

6.- Cung Ly chỉ Lửa, mạng Hỏa, hướng Nam, không gian Hỏa.

7.- Cung Khôn chỉ Địa, Mẹ, Hoàng hậu, mạng Thổ, hướng Tây Nam, không gian Địa.

8.- Cung  Đoài chỉ Đầm nước, Hồ nước, mạng Kim, hướng Tây, không gian Trạch.

Chúng quay theo chiều kim đồng hồ, tức là từ Tây sang Đông, chia làm 2 nhóm đối nghịch nhau: Nhóm Dương: Càn, Khảm, Cấn, Chấn đối nghịch qua Tâm với nhóm Âm: Tốn, Ly, Khôn, Đoài.

Thời gian tính theo Năm, Tháng, Ngày, Giờ cũng đồng thời là tuổi của nhơn sinh, còn chêm thêm Thập thiên can để phân biệt trong một nguyên giáp 60 năm. Cứ 5 thập nhị Địa Chi kết hợp với 6 thập Thiên can, tạo thành một nguyên giáp, cứ thế mà tuần tự hết nguyên giáp nầy tiếp nối nguyên giáp kia, rất khó mà tính việc xảy ra trong quá khứ với niên đại, thành ra phải nhờ Tây lịch phân định lại rõ rệt hơn. 

 

Hỏi đáp - Bình luận
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Liên hệ

Hotline 1

079.220.2222

Hotline 2

0963.131.131

Zalo - Viber: 0963.131.131

Làm việc 24/7
Tất cả các ngày trong tuần
(Quý khách vui lòng Đặt mua trên Web hoặc gọi điện trực tiếp)

Hotline khiếu nại dịch vụ, tư vấn phong thủy:
Mr. Đàn 
Sim theo quẻ
Đơn đặt hàng gần đây
012x9898xxx

22/01/2019 12:45

Huân

0x9645xxxx

22/01/2019 12:43

Tran Ngoc Bich

01x2xx7xxx

22/01/2019 12:42

Vinh

01x24x5xxxx

22/01/2019 12:41

Nguyen quoc thanh

09x752x6xxx

22/01/2019 12:41

Tuấn

01x24x5xxxx

22/01/2019 12:41

Mr. Vũ

0123x54xxxx

22/01/2019 12:40

Thanh Thanh

01x9865xxxx

22/01/2019 12:39

Hoàng Văn

09x8748xxx

22/01/2019 12:39

Hoàng Văn

09x78xxxxx

22/01/2019 12:38

Lâm

08x7756xxxx

22/01/2019 12:36

Lâm

0x87x87xxx

22/01/2019 12:36

Tuyet Suong

09x5456xxx

22/01/2019 12:35

Tuyet Suong

09x654xxxx

22/01/2019 12:34

Anh Phong

09x5456xxx

22/01/2019 12:33

Vũ Thị Thu Hà

09x654xxxx

22/01/2019 12:32

Cảnh

01x24x5xxxx

22/01/2019 12:31

Dinh Van Uy

01xxx4x8xxx

22/01/2019 12:30

Nguyen quoc thanh

012xxxxxxxx

22/01/2019 12:30

Vu Thi Oanh

08x756xxxxx

22/01/2019 12:28

Du