Chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi, nhà cung cấp dịch vụ bói toán, tử vi thuộc sở hữu của công ty phát triển công nghệ Sim Phong Thủy Uy Tín có các chính sách như sau :

Chính sách người dùng :

  • Dùng cho mọi đối tượng người dùng.
  • Đối với các ứng dụng động ( Người dùng có thể truyền text, hình ảnh, dữ liệu vào ứng dụng ), các thông tin mà bạn truyền vào ứng dụng không được liên quan đến chính trị, tôn giáo, đồi trụy, phân biệt vùng miền, phỉ báng, lăng mạ, hận thù, chia rẽ, đe dọa, xúc phạm, có chứa thông tin cá nhân của người khác, vi phạm bản quyền, phạm pháp, khuyến khích hành vi phạm pháp, hoặc vi phạm tất cả các điều luật khác.

Quyền phân phối, quản lý dữ liệu:

  • Chúng tôi có quyền xóa, sửa, bất kỳ nội dụng nào của khách hàng
  • Các thông tin mà Apps truy xuất ra là công khai.
  • Mọi giữ liệu khách hàng đều được bảo mật. 

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin hãy dừng việc sử dụng ứng dụng của chúng tôi. Nếu bạn có yêu cầu, hoặc khiếu nại về App đang làm phiền hoặc gây rối cho bạn, xin vui lòng liên hệ để chúng tôi xử lý :

Thông tin liên hệ :

Công ty : Sim Phong Thủy Uy Tín

Email :  infor@simphongthuyuytin.com

Hỏi đáp - Bình luận