Chọn tuổi xông đất cho năm mới hợp gia chủ

Trong phong thủy, chọn tuổi xông đất đầu năm sẽ mang lại nhiều may mắn, hanh thông thuận lợi trong công việc. Vì khi người hợp tuổi gia chủ và hợp tuổi với năm mới đến xông nhà, sẽ mang luồng sinh khí tốt đến cho ngôi nhà, luồng sinh khí này sẽ mang lại nhiều may mắn, sự tốt đẹp đến cho gia chủ. Cũng như với câu nói: "Đầu xuôi thì đuôi lọt", khi người đến xông đất đầu tiên mang lại luồng năng lượng mới như vậy, sẽ tiếp sức cho sự thành công tiếp theo trong năm. Ngược lại, nếu chọn phải tuổi xung phá xông nhà thì năm đó sẽ gặp phiền phức, thiệt hại. Chính vì vậy, nhiều gia đình rất cẩn thận khi lựa chọn người đầu tiên đến xông nhà, xông đất sau đêm giao thừa.

Qua phần mềm này, quý vị chỉ cần chọn tuổi nào có số điểm cao nhất để chọn làm tuổi xông đất, xông nhà là được.

Chọn tuổi xông đất cho năm mới hợp gia chủ

Trong phong thủy, chọn tuổi xông đất đầu năm sẽ mang lại nhiều may mắn, hanh thông thuận lợi trong công việc. Vì khi người hợp tuổi gia chủ và hợp tuổi với năm mới đến xông nhà, sẽ mang luồng sinh khí tốt đến cho ngôi nhà, luồng sinh khí này sẽ mang lại nhiều may mắn, sự tốt đẹp đến cho gia chủ. Cũng như với câu nói: "Đầu xuôi thì đuôi lọt", khi người đến xông đất đầu tiên mang lại luồng năng lượng mới như vậy, sẽ tiếp sức cho sự thành công tiếp theo trong năm. Ngược lại, nếu chọn phải tuổi xung phá xông nhà thì năm đó sẽ gặp phiền phức, thiệt hại. Chính vì vậy, nhiều gia đình rất cẩn thận khi lựa chọn người đầu tiên đến xông nhà, xông đất sau đêm giao thừa.

Qua phần mềm này, quý vị chỉ cần chọn tuổi nào có số điểm cao nhất để chọn làm tuổi xông đất, xông nhà là được.